Statystyki
http://youtu.be/XUXurYHNoEA&autoplej=1&kolorek=123456&lup=1&typek=1

Nasze Logo

Strona Główna

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

 Członków Związku "CANARIA" w Gliwicach odbędzie się
dnia 3.04.2017 r godz. 17,00
Obecność wszystkich członków obowiązkowa
 Porządek Obrad
Walnego Zebrania Członków Związku Hodowców Kanarków „CANARIA” w Gliwicach planowanego na godz. 17,00 w dniu 06.03.2017r. Miejsce: siedziba Związku ul. Jagiellońska 21
1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania .
3. Wybór protokolanta w głosowaniu jawnym.
4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.( Quorum)
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Analiza sprawozdania z działalności Zarządu.
7. Analiza sprawozdania finansowego za 2016 r.
8. Analiza sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 roku.
9. Analiza sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
10. Głosowanie nad przyjęciem uchwał w następujących sprawach:
- Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
- Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 r. i udzielenia absolutorium.
- Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
11. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do organów statutowych Stowarzyszenia.
- Uchwała w sprawie zmian dokonanych w składzie Zarządu Stowarzyszenia.
12. Zakończenie obrad.
Zamówienia na obrączki na rok 2017 trzecia tura przyjmuję
od dnia 10 do 25 marca 2017 r do godz. 20.00
po tym terminie zamówienia nie będą realizowane.
Sekretarz Jan Sałatyński tel. 535870176  Email: jsalatynski@op.pl

                                                                                       Obrączki informacje

Obrączki na rok 2017

Szanowni Państwo,

Obrączki na sezon 2017 będzie można zamówić tak jak w poprzednich sezonach za pośrednictwem platformy federacyjnej. Pierwszy termin zamawiania obrączek rozpocznie się od 15 września i skończy 30 września. Pozostałe terminy będą następujące:

– 15-31 stycznia 2017 roku
– 15-31 marca 2017 roku
– 15-30 maja 2017 roku

Ceny obrączek na sezon 2017 kształtują się następująco:

- 2 - 4,5 (mm) = 0.95 zł
- 5 - 6,5 (mm)= 1.10 zł
- 7 - 7,5 (mm)= 1.45 zł
- 8 - 11 (mm) = 2.30 zł
- 8 - 18 (mm) nierdzewne = 3.40 zł


Kliknij tutaj, aby zobaczyć uchwałę Rady Federacji na temat procedury zakupu obrączek na 2017r.

Ważne uwaga dla hodowców: Jeżeli PFO ustala termin zamawiania obrączek do dnia 30 września to jest to termin dla Stowarzyszeń, a nie dla hodowców. Jeżeli Hodowca wyśle 30 września zamówienie do swojego Stowarzyszenia nie zostanie ono uwzględnione i wprowadzone do platformy, gdyż nikt nie będzie czekał na
niezdecydowanych. Bezpiecznym terminem – chyba, że Stowarzyszenia wyznaczą własne – jest data 25 września jako ostateczna na składanie zamówień na obrączki do swoich Stowarzyszeń.

                                                                                                        Rada Federacji
Witamy na stronie Związku " CANARIA " Gliwice
 Związek jest kontynuatorem ponad półwiecznej działalności oddziału gliwickiego
Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych

Zapraszamy do wstępowania w szeregi naszego Związku
ul. Jagiellońska 21 44-100 Gliwice Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
Zebrania w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 17,00
W okresie letnich wakacji (lipiec - sierpień) zebrania nie odbywają się.
Jeżeli chcesz coś skopiować złoż podanie do zarządu "CANARIA".smiech_upiorny.ogg
Pozycjonowanie
IP address
Flag Counter
Własna strona www za darmo - sprawdź