Statystyki
http://youtu.be/XUXurYHNoEA&autoplej=1&kolorek=123456&lup=1&typek=1
Jeżeli chcesz coś skopiować złoż podanie do zarządu "CANARIA".smiech_upiorny.ogg

Newsy

Obrączki na rok 2018

Szanowni Państwo,Obrączki

na sezon 2018 będzie można zamówić tak jak w poprzednich sezonach za pośrednictwem platformy federacyjnej. Pierwszy termin zamawiania obrączek rozpocznie się od 15 września i skończy 30 września. Pozostałe terminy będą następujące:

– 15-31 stycznia 2018 roku
– 15-31 marca 2018 roku
– 15-30 maja 2018 roku

Ceny obrączek na sezon 2018 kształtują się następująco:

- 2 - 4,5 (mm) = 0.95 zł
- 5 - 6,5 (mm)= 1.10 zł
- 7 - 7,5 (mm)= 1.45 zł
- 8 - 11 (mm) = 2.30 zł
- 8 - 18 (mm) nierdzewne = 3.40 zł

Ważne uwaga dla hodowców: Jeżeli PFO ustala termin zamawiania obrączek do dnia 30 września to jest to termin dla Stowarzyszeń, a nie dla hodowców. Jeżeli Hodowca wyśle 30 września zamówienie do swojego Stowarzyszenia nie zostanie ono uwzględnione i
wprowadzone do platformy, gdyż nikt nie będzie czekał na niezdecydowanych. Bezpiecznym terminem – chyba, że Stowarzyszenia wyznaczą własne – jest data 25 września jako ostateczna na składanie zamówień na obrączki do swoich Stowarzyszeń.

Rada Federacji
Komunikat 4/2017

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że wysokość składki
członkowskiej za bieżący, 2017 rok została ustalona w wysokości 40zł.
Składkę należy opłacić do dnia 31 marca na konto Polskiej Federacji
Ornitologicznej (41 1050 1634 1000 0022 7706 9767).
Przypominamy również, że do obliczenia
wysokości składki rocznej na rzecz PFO przyjmuje się liczbę członków
rzeczywistych Stowarzyszenia, według stanu na dzień 1 marca br.
Uprzejmie prosimy Państwa o zweryfikowanie listy i liczby hodowców w
platformie.

Rada Federacji PFO
List do Ministra Środowiska w sprawie przepisów w zakresie hodowli ptaków ozdobnych

Rada Federacji wysłała pismo do Ministra Środowiska Pana Macieja
Grabowskiego oraz Prezesa Rady Ministrów Pani Ewy Kopacz oraz w sprawie
obowiązujących przepisów w zakresie hodowli ptaków ozdobnych i
ewentualnej zmiany ustawy.
Poniżej publikujemy treść pisma.


Szanowny Panie Ministrze,Polska Federacja Ornitologiczna
zwraca się z prośbą o przyspieszenie prac nad zmianami w ustawie o
ochronie przyrody. Obecna ustawa w sposób znaczący utrudnia hodowlę
ptaków ozdobnych (obowiązek rejestracji) oraz ich obrót (kupno,
sprzedaż) na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.
Obowiązek rejestracji ssaków, ptaków, gadów oraz płazów, a także termin
dokonywania tej rejestracji, wynika z zapisu art. 64 ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. W chwili obecnej obowiązkowi
rejestracji podlegają prawie wszystkie gatunki ptaków powszechnie
hodowanych. Obowiązek ten w znaczący sposób utrudnia nabywanie i
sprzedawanie ptaków przez polskich hodowców. Niejednokrotnie koszty,
które związane są z uzyskaniem świadectwa urodzenia ptaka oraz jego
rejestracją przekraczają jego wartość. Powoduje to zahamowanie w naszym
kraju rozwoju hodowli, co niestety jest bardzo bolesne i niezrozumiałe
dla pasjonatów tego hobby. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rejestracji
muszą podlegać ptaki przywiezione przez handlowców ze środowiska
naturalnego, ale nie te, które są powszechnie rozmnażane w naszych
hodowlach. Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej, jeździmy na giełdy
ptaków po całej Europie, ale jest duży problem z nabywaniem tych ptaków
poza granicami naszego kraju, ponieważ w innych krajach Unii masowo
hodowane ptaki nie podlegają rejestracji. Polscy hodowcy czują się jak
obywatele Unii Europejskiej drugiej kategorii. W październiku 2013 roku
przedstawiliśmy nasze sugestie dotyczące rejestracji ptaków Polskiemu
Towarzystwu Ochrony Przyrody „Salamandra”, która wykonała ekspertyzę na
zlecenie Ministerstwa Środowiska. Nasze propozycje były bardzo zbieżne z propozycjami PTOP Salamandra.

Z poważaniem,Rada Federacji PFO

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska na pismo Rady Federacji w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie hodowli ptaków ozdobnych.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW